Implementácia projektov

V rámci nášho portfólia služieb poskytujeme komplexné služby v oblasti implementácie projektov spolufinancovaných z vybraných štrukturálnych fondov Európskej únie.

Naše služby sú určené verejným subjektom alebo súkromným subjektom, ktorým sa úspešne podarilo získať nenávratné finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie za účelom realizácie samotných zámerov/projektov.

V oblasti implementácie projektov zabezpečujeme:
  • odborné poradenstvo v súvislosti s implementačnou fázou projektu,
  • výber dodávateľov prostredníctvom procesu verejného obstarávania,
  • výber projektového manažmentu,
  • monitoring projektu vrátane vypracovania priebežných správ a záverečnej správy,
  • zastupovanie klientov pred príslušnými orgánmi v oblasti implementácie projektu.

 

V prípade, ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás prosím kontaktovať tu.