O spoločnosti

Spoločnosť INITED s.r.o. je síce pomerne mladou spoločnosťou s ohľadom na jej vznik, avšak vznikla na základe dlhoročných skúseností s poskytovaním služieb v oblasti verejného obstarávania.

Vďaka členom našej spoločnosti, ktorí disponujú dlhoročnými skúsenosťami v riadení a realizácii jednotlivých procesov verejného obstarávania, sme od začiatku schopní poskytnúť našim klientom komplexné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania zahŕňajúce všetky aspekty tejto činnosti.

Okrem odborných a poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania poskytujeme aj komplexné poradenstvo v súvislosti so získavaním nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ ako aj v súvislosti so samotnou realizáciou rôznorodých projektov spolufinancovaných z predmetných fondov EÚ.

Našou prioritou a hlavným cieľom našej činnosti je vytvárať trvalé a korektné vzťahy s našimi klietmi a prinášať im maximálnu pridanú hodnotu. Naši klienti sa na nás s dôverou obracajú pri riešení svojich projektov a oceňujú najmä odbornosť, kompetentnosť, individuálny prístup a kvalitu našich služieb.

JUDr. Martin Bajužík a Ing. Monika Bajužíková

konatelia spoločnosti INITED s.r.o.