Naše služby

V rámci nášho portfólia služieb poskytujeme komplexné odborné a poradenské služby v oblasti verejného obstarávania, podávania žiadosti o získanie nenávratných finančných prostriedkov a implementácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ.

Verejné obstarávanie

V oblasti verejného obstarávania poskytujeme odborné a poradenské služby v súvislosti s jednotlivými procesmi verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Eurofondy

V oblasti štrukturálnych eurofondov poskytujeme služby v súvislosti s podávaním žiadosti o získanie nenávratných finančných prostriedkov z vybraných štrukturálnych fondov EÚ.

Implementácia projektov

V oblasti implementácie projektov poskytujeme komplexné služby v súvislosti s realizáciou samotných projektov spolufinancovaných z vybraných štrukturálnych fondov Európskej únie.

Odborné články

Touto cestou Vám prinášame odborné články z oblasti verejného obstarávania, štrukturálnych fondov EÚ a implementácie projektov spolufinancovaných z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ.

Ahoj svet!

09, 01, 2015

Vitajte vo WordPress. Toto je váš prvý článok. Môžete ho upraviť alebo vymazať a potom už len začať písať!